loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở tỉnh Bình Dương / Nguyễn Trí ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thị Xuân Thọ, Nguyễn Minh Tuệ

Tác giả : Nguyễn Trí ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thị Xuân Thọ, Nguyễn Minh Tuệ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [10], 173, 37 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.604209597

Chủ đề : 1. Địa lý kinh tế. 2. Khu chế xuất -- Việt Nam -- Bình Dương. 3. Khu công nghiệp -- Việt Nam -- Bình Dương. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26024
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26025 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top