loading

Luận án, luận văn

Quản lý chất lượng đào tạo tại các Học viện chính trị khu vực theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM) / Đặng Trường Khắc Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Xuân Tế, Hoàng Thị Nhị Hà

Tác giả : Đặng Trường Khắc Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Xuân Tế, Hoàng Thị Nhị Hà

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 26 tr. : bảng ; 21 cm

Số phân loại : 378.1

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Chất lượng -- Quản lý -- Tóm tắt. 2. Học viện chính trị -- Chất lượng -- Quản lý -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Quản lý chất lượng toàn diện -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26023
Đang xử lý kỹ thuật
Top