loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lý chất lượng đào tạo tại các Học viện chính trị khu vực theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM) / Đặng Trường Khắc Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Xuân Tế, Hoàng Thị Nhị Hà

Tác giả : Đặng Trường Khắc Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Xuân Tế, Hoàng Thị Nhị Hà

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, 172, [67] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378.1

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Chất lượng -- Quản lý. 2. Học viện chính trị -- Chất lượng -- Quản lý. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Quản lý chất lượng toàn diện. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26022 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top