loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Các nhóm con nhân thỏa một số điều kiện hữu hạn trong vành chia / Trương Hữu Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Xuân Hải

Tác giả : Trương Hữu Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Xuân Hải

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 62, [12] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 512.4

Chủ đề : 1. Biểu diễn nhóm (Toán học). 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Lý thuyết nhóm. 4. Vành chia. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 26015
(K07.23_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26016 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top