loading

Luận án, luận văn

Phương pháp biểu diễn tri thức theo cách tiếp cận đại số / Nguyễn Đình Hiển ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Văn Nhơn

Tác giả : Nguyễn Đình Hiển ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Văn Nhơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 41 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 006.33

Chủ đề : 1. Biểu diễn tri thức (lý thuyết thông tin) -- Tóm tắt. 2. Đại số -- Xử lý dữ liệu -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Ngôn ngữ máy tính -- Tóm tắt. 5. Trí tuệ nhân tạo -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26014
Đang xử lý kỹ thuật
Top