loading

Luận án, luận văn

Tư tưởng tự do trong triết học của Jean-Paul Sartre / Trần Thị Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Anh Thường, Phạm Đào Thịnh

Tác giả : Trần Thị Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Anh Thường, Phạm Đào Thịnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 194

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Nhà triết học -- Pháp -- Tóm tắt. 3. Triết học Pháp -- Tóm tắt. 4. Tư tưởng tự do -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26011
Đang xử lý kỹ thuật
Top