loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tư tưởng tự do trong triết học của Jean-Paul Sartre / Trần Thị Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Anh Thường, Phạm Đào Thịnh

Tác giả : Trần Thị Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Anh Thường, Phạm Đào Thịnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [6], 199, [53] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 194

Chủ đề : 1. Sartre, Jean-Paul, 1905-1980. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nhà triết học -- Pháp. 4. Triết học Pháp. 5. Tư tưởng tự do. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26010 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top