loading

Sách, tuyển tập

L'Assassin est en retard / Jacques Chabannes

Tác giả : Jacques Chabannes

Nhà xuất bản : Champs-Elyssés

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 242 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 843.914

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Pháp -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Pháp -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 LN 58/89
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top