loading

Sách, tuyển tập

L'Art égyptien / par Joseph Wiesner

Tác giả : par Joseph Wiesner

Nhà xuất bản : Payot

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 153 tr. : hình vẽ, 28 tờ tranh ảnh, hình vẽ ; 18 cm

Số phân loại : 700

Chủ đề : 1. Nghệ thuật. 2. Nghệ thuật Ai Cập. 3. Nghệ thuật cổ đại -- Ai Cập.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 LN 168/87
(K10.15_G)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top