loading

tài liệu điện tử

Development of international curriculum model in education management for Vietnam higher education institutions / Nguyen Thi My Ngoc

Nhà xuất bản : Chulalongkorn University

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 559

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Chương trình giảng dạy -- Việt Nam. 2. Giáo dục đại học -- Việt Nam. 3. Luận án -- Thái Lan. 4. Luận án.

Top