loading

tài liệu điện tử

Vai trò độ bão hòa oxy máu tĩnh mạch trung tâm và độ thanh thải lactate máu động mạch trong tiên lượng nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn / Trương Dương Tiễn

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Mô tả vật lý : 159 tr.

Chủ đề : 1. Động mạch. 2. Hô hấp mô. 3. Hồi sức cấp cứu. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Máu. 6. Nhiễm khuẩn huyết. 7. Oxy -- Vận chuyển sinh lý. 8. Sốc nhiễm khuẩn. 9. Tĩnh mạch. 10. Luận án.

Top