loading

tài liệu điện tử

Mối liên quan giữa SNP của IL28B với Genotype và đột biến vùng core của HCV / Phạm Bá Chung

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Mô tả vật lý : 108 tr.

Chủ đề : 1. Interleukin 28 -- Sử dụng chữa bệnh. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Vi rút viêm gan C. 4. Luận án.

Top