loading

tài liệu điện tử

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của cắt túi thừa nội soi và điều trị bảo tồn trong viêm túi thừa đại tràng phải / Lê Huy Lưu

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Mô tả vật lý : 159 tr.

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Viêm túi thừa -- Phẫu thuật. 3. Luận án.

Top