loading

tài liệu điện tử

Nghiên cứu thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí tại Việt Nam / Tô Đình Tuân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Mở T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Mô tả vật lý : 337 tr.

Chủ đề : 1. Báo chí -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nhà báo -- Việt Nam. 4. Phát triển nghề nghiệp. 5. Tên doanh nghiệp. 6. Xây dựng thương hiệu (Marketing).

Top