loading

tài liệu điện tử

Development and evaluation of personalized risk assessments for osteoporotic patients / Hồ Lê Phương Thảo

Nhà xuất bản : University of technology Sydney

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 260 tr.

Chủ đề : 1. Đo mật độ xương. 2. Kỹ thuật y sinh. 3. Loãng xương -- Bệnh nhân. 4. Loãng xương -- Di truyền học. 5. Loãng xương -- Điều trị. 6. Luận án -- Úc. 7. Luận án.

Top