loading

tài liệu điện tử

Job engagement in the vietnamese higher education sector / Phạm Thái Thảo Nguyên

Nhà xuất bản : RMIT Unversity

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 466 tr.

Chủ đề : 1. Động cơ thúc đẩy nhân viên -- Việt Nam. 2. Gắn kết với công việc -- Việt Nam. 3. Gíáo dục Đại học -- Việt Nam. 4. Luận án -- Úc. 5. Quản lý nhân sự -- Việt Nam.

Top