loading

tài liệu điện tử

Extraction of bioactives and oil from Gac seeds / Lê Vân Anh

Nhà xuất bản : The Univerisity of Newcastle

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 280 tr.

Chủ đề : 1. Chiết xuất thực vật. 2. Dầu thực vật. 3. Hạt gấc -- Chiết xuất. 4. Hợp chất hoạt tính sinh học thực vật. 5. Luận án -- Việt Nam. 6. Luận án.

Top