loading

tài liệu điện tử

Nghiên cứu hiệu lực tồn dư của phân lân và kali đối với cà phê vối giai đoạn kinh doanh tại Đắk Lắk / Nguyễn Hữu Luận

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tây Nguyên

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 212 tr.

Chủ đề : 1. Cà phê -- Phân bón -- Việt Nam -- Đắk Lắk. 2. Cà phê -- Tác động của kali -- Việt Nam -- Đắk Lắk. 3. Cà phê -- Tác động của phân lân -- Việt Nam -- Đắk Lắk. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Luận án.

Top