loading

tài liệu điện tử

Giá trị dinh dưỡng của một số nguyên liệu thức ăn và mức tối ưu axít amin tiêu hóa hồi tràng biểu kiến trong khẩu phần cho lợn thịt / Nguyễn Văn Phú

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2019

Mô tả vật lý : 176 tr.

Chủ đề : 1. Axit amin. 2. Dinh dưỡng động vật. 3. Lợn thịt -- Thức ăn và cho ăn. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Thức ăn gia súc. 6. Luận án.

Top