loading

tài liệu điện tử

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật rải vụ sắn tại tỉnh Đắk Lắk / Nguyễn Bạch Mai

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tây Nguyên

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 240 tr.

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Sắn -- Giống -- Việt Nam -- Đắk Lắk. 3. Sắn -- Trồng -- Việt Nam -- Đắk Lắk. 4. Luận án.

Top