loading

tài liệu điện tử

Một số tính chất định tính của vài lớp phương trình vi phân giá trị khoảng / Trương Vĩnh An

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 120 Trang

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Phương trình vi phân. 3. Toán học.

Top