loading

tài liệu điện tử

Xây dựng ngưỡng thông số sinh lý mủ trên một số dòng vô tính cao su (Hevea brasiliensis Muell Arg.) / Đỗ Kim Thành

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông Lâm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 198 Trang

Chủ đề : 1. Cây Cao su -- Trồng trọt. 2. Khoa học cây trồng. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Luận án.

Top