loading

tài liệu điện tử

Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ tại khách sạn 4,5 sao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Phan Thanh Long

Nhà xuất bản : Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 181 Trang

Chủ đề : 1. Công nghiệp dịch vụ -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Hài lòng khách hàng. 3. Khách sạn -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Quan hệ khách hàng. 6. Luận án.

Top