loading

tài liệu điện tử

Phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam / Lưu Tiến Dũng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Mô tả vật lý : 266 Trang

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Nông nghiệp -- Khía cạnh kinh tế -- Việt Nam. 3. Phát triển nông nghiệp -- Việt Nam. 4. Luận án.

Top