loading

tài liệu điện tử

Xây dựng hệ hỗ trợ quyết định không gian trong quản lý bền vững lưu vực sông : Áp dụng trường hợp lưu vực sông Đắkb'la, tỉnh Kontum, Việt Nam

Nhà xuất bản : Viện Môi trường và Tài nguyên T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 201 Trang

Chủ đề : 1. Bảo vệ môi trường -- Việt Nam -- Kontum -- Sông Đắkb'la. 2. Kỹ thuật môi trường -- Việt Nam -- Kontum -- Sông Đắkb'la. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Lưu vực sông -- Việt Nam -- Kontum -- Đắkb'la. 5. Luận án.

Top