loading

tài liệu điện tử

Hierarchical linear modeling analysis on the impact of effective school model factors on tenth-grade students' PISA science academic achievement in four Southeast Asian countries

Nhà xuất bản : National Taichung University of Education

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 246 Trang

Chủ đề : 1. Chương trình đánh giá học sinh quốc tế. 2. Khả năng toán học -- Trắc nghiệm. 3. Khoa học -- Trắc nghiệm khả năng. 4. Tập đọc -- Trắc nghiệm khả năng. 5. Thành tích học tập -- Đông Nam Á.

Top