loading

tài liệu điện tử

Applying different recovering strength after training methods for young basketball male players - based on young basket male team in Da Nang (Vietnam) as a typical case

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 129 Trang

Chủ đề : 1. Giáo dục và rèn luyện thể chất -- Việt Nam -- Đà Nẵng. 2. Vận động viên bóng rỗ -- Việt Nam -- Đà Nẵng. 3. Luận án.

Top