loading

tài liệu điện tử

Nghiệm của một số hệ hyperbolic - Các định luật cân bằng dạng phi bảo toàn / Đào Huy Cường

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 171 Trang

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Phương trình vi phân Hyperbolic. 3. Phương trình vi phân riêng phần.

Top