loading

tài liệu điện tử

Nghiên cứu phương pháp thu nhận collagen từ da cá tra (Pangasius hypophthalmus) / Lê Thị Thu Hương

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 242 Trang

Chủ đề : 1. Cá tra -- Chế biến. 2. Collagen -- Chiết xuất. 3. Da cá -- Chế biến. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Sản phẩm ngư nghiệp. 6. Luận án.

Top