loading

tài liệu điện tử

Quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay / Trần Hồng Thắm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Mô tả vật lý : 208 Trang

Chủ đề : 1. Giáo viên tiểu học -- Quản lý. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Luận án.

Top