loading

tài liệu điện tử

Human trafficking in Vietnam : preventing crime and protecting victims through inter-agency cooperation

Nhà xuất bản : Queensland University of Technology

Năm xuất bản : 2017

Mô tả vật lý : 260 Trang

Chủ đề : 1. Buôn bán người -- Việt Nam. 2. Lao động cưỡng bức -- Việt Nam. 3. Luận án -- Úc. 4. Luận án -- Việt Nam.

Top