loading

tài liệu điện tử

Reference unit cost of medical services for health economic evaluation in Vietnam : development and application

Nhà xuất bản : Mahidol University

Năm xuất bản : 2016

Mô tả vật lý : 210 Trang

Chủ đề : 1. Chăm sóc y tế, chi phí -- Việt Nam. 2. Kinh tế y học -- Việt Nam. 3. Luận án -- Thái Lan. 4. Luận án.

Top