loading

tài liệu điện tử

Estimation and utilisation of dominance effects in rabbit populations / Nguyễn Thảo Nguyên

Nhà xuất bản : Kaposvár University

Năm xuất bản : 2017

Mô tả vật lý : 110 Trang

Chủ đề : 1. Luận án -- Hungary. 2. Thỏ -- Di truyền học. 3. Luận án.

Top