loading

tài liệu điện tử

Tổng hợp và sàng lọc hoạt tính sinh học của Chalcone và dẫn chất liên quan / Đỗ Tường Hạ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Mô tả vật lý : 369 Trang

Chủ đề : 1. Chalcone. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Luận án.

Top