loading

tài liệu điện tử

Quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh / Lâm Thị Kim Liên

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Mô tả vật lý : 325 Trang

Chủ đề : 1. Đại học và cao đẳng công lập -- Việt Nam -- Hành chính. 2. Dịch vụ sinh viên -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Luận án.

Top