loading

tài liệu điện tử

Phát triển các nguồn lực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế / Ngô Văn Hải

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Mô tả vật lý : 201 Trang

Chủ đề : 1. Công nghiệp hóa -- Việt Nam. 2. Hội nhập kinh tế quốc tế -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Vùng kinh tế -- Việt Nam. 5. Luận án.

Top