loading

tài liệu điện tử

Sự tồn tại nghiệm và các tính chất của nghiệm của một số phương trình tích phân hàm phi tuyến / Phạm Hồng Danh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Mô tả vật lý : 117 Trang

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Lý thuết phi tuyến tính. 3. Phương trình hàm. 4. Phương trình tích phân.

Top