loading

tài liệu điện tử

Nghiên cứu tác động của thực thi hiệp định trị giá WTO đối với nguồn thu hải quan tại Việt Nam / Lê Thị Ánh Tuyết

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Mô tả vật lý : 280 Trang

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Thẩm định Hải quan -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 3. Tổ chức thương mại thế giới. 4. Xuất nhập khẩu -- Luật và pháp chế -- Việt Nam.

Top