loading

tài liệu điện tử

Về một lớp các MD - Đại số tổng quát và lớp các MD (5,kC) - Phân lá / Nguyễn Anh Tuấn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Mô tả vật lý : 116 Trang

Chủ đề : 1. Đại số Lie. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Lý thuyết K.

Top