loading

tài liệu điện tử

Tìm hiểu quá trình tăng trưởng và tích lũy dấu ở củ Cỏ Gấu Cyperus Esculentus L / Trần Thị Thanh Hiền

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Mô tả vật lý : 202 Trang

Chủ đề : 1. Cỏ gấu -- Phát triển. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Luận án.

Top