loading

tài liệu điện tử

Nghiên cứu chế tạo hệ sơn chống ăn mòn trên cơ sở chất tạo màng Epoxy và Polyurea để bảo vệ kết cấu thép trong điều kiện khí hậu nhiệt đới - biển / Huỳnh Lê Huy Cường

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Mô tả vật lý : 167 Trang

Chủ đề : 1. Kết cấu thép -- Ăn mòn. 2. Lớp phủ bảo vệ. 3. Lớp phủ epoxy. 4. Sơn chống ăn mòn. 5. Luận án.

Top