loading

tài liệu điện tử

Designed synthsis of novel metal-organic frameworks for photocatalyst application / Nguyễn Lạc Hà

Nhà xuất bản : Bach Khoa University

Năm xuất bản : 2017

Mô tả vật lý : 150 Trang

Chủ đề : 1. Hóa học hữu cơ kim loại. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Quang xúc tác. 4. Luận án.

Top