loading

tài liệu điện tử

Molecular design and fundamental understanding of pervaporation membranes for biofuel separation / Lê Ngọc Liểu

Nhà xuất bản : Department of Chemical and Biomolecular Engineering, National University of Singapore

Năm xuất bản : 2013

Mô tả vật lý : 291 Trang

Chủ đề : 1. Ethanol làm nhiên liệu. 2. Luận án -- Singgapore. 3. Màng lọc. 4. Thẩm thấu bốc hơi. 5. Luận án.

Top