loading

tài liệu điện tử

Assessment of the methods for the detection of hop stunt virus and yellow speckle virus related grapevine / Nguyễn Phúc Thiện

Nhà xuất bản : Dayeh University

Năm xuất bản : 2017

Mô tả vật lý : 74 Trang

Chủ đề : 1. Bệnh vi rút cây trồng. 2. Bệnh viroid cây trồng. 3. Luận án -- Đài Loan. 4. Nho -- Bệnh và loài gây hại.

Top