loading

tài liệu điện tử

Leadership competencies and the upward mobility of Vietnamese women lecturers into leadership positions / Hồ Thị Nguyệt Thanh

Nhà xuất bản : Apollos University

Năm xuất bản : 2011

Mô tả vật lý : 103 Trang

Chủ đề : 1. Đại học và cao đẳng -- Việt Nam. 2. Luận án -- Hoa Kỳ. 3. Phụ nữ làm lãnh đạo -- Việt Nam. 4. Phụ nữ trong giáo dục -- Việt Nam. 5. Luận án.

Top