loading

tài liệu điện tử

Implementation of VietGap standard in aquaculture, Mekong delta, Vietnam / Lê Bá Trinh Giang

Nhà xuất bản : Ifugao State University

Năm xuất bản : 2016

Mô tả vật lý : 170 Trang

Chủ đề : 1. Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia) -- Khía cạnh kinh tế. 2. Luận án -- Philippin. 3. Nuôi trồng thủy sản -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 4. Nuôi trồng thủy sản -- Tiêu chuẩn. 5. Luận án.

Top