loading

tài liệu điện tử

The research on diagnosis and evaluation of skills and tactics of table tennis matches based on artidicial intelligence / Nguyễn Ngọc Hải

Năm xuất bản : [2010]

Mô tả vật lý : 230 Trang

Chủ đề : 1. Bóng bàn -- Huấn luyện. 2. Bóng bàn -- Thi đấu. 3. Luận án -- Trung Quốc. 4. Luận án.

Top