loading

tài liệu điện tử

The composition and characteristics of physical and psychological quality in undergraduate male sprinters in Shanghai / Dương Ngọc Trường

Năm xuất bản : 2012

Chủ đề : 1. Giáo dục thể chất và luyện tập -- Trung Quốc -- Thượng Hải. 2. Luận án -- Trung Quốc. 3. Người chạy nước rút -- Trung Quốc -- Thượng Hải. 4. Luận án.

Top