loading

tài liệu điện tử

Perception of supply chain perfprmance of Vietnamese SMES / Nguyễn Thị Huyền Trân

Nhà xuất bản : Department of Business Administration, Asia University

Năm xuất bản : 2017

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ -- Việt Nam. 2. Giao nhận hàng hóa -- Việt Nam. 3. Hậu cần kinh doanh -- Việt Nam. 4. Luận án -- Đài Loan.

Top