loading

tài liệu điện tử

Experimental and numerical investigation on shot peening of low alloy steel / Phạm Quang Trung

Nhà xuất bản : Nanyang Technological University

Năm xuất bản : 2017

Mô tả vật lý : 178 Trang

Chủ đề : 1. Bắn peening. 2. Hợp kim thép. 3. Luận án -- Singapore. 4. Luận án.

Top